Attack anyway?


Level 143
Life points
95 %
Experience
16.3 %
Strength
1211
Dexterity
1211
Agility
1215
Constitution
869
Charisma
1177
Intelligence
1209
Armour 34304
Damage 917 - 1017
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!Language

Character description

роден на 29.04.2020

Изцяло неплатен акаунт!

Изкупувам златни и сребърни инструменти за коване!
Цена, която давам за златни 30млн за брой/духала и детелини/

Изкупувам следните стоки за коване в червено:
алмандин
кожа от тифон
кожа на цербер
руна на сенките
адски камък

Плащам по 3млн. за брой!