Attack anyway?


Thranduil
Level 161
Life points
100 %
Experience
32.68 %
Strength
1281
Dexterity
1761
Agility
1761
Constitution
700
Charisma
1281
Intelligence
1281
Armour 39465
Damage 1025 - 1137
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!Character description

Král lesích elfů.
Po zkáze našeho rodu.
Jsme se zatvrdili.
Nenávist je zlo.
Ale my žijeme dál.
V životě i ve smrti.
V dobrém i zlém.
My vydržíme.
V mém hvozdu panuje věrnost a disciplína.
Za Sinar na náš lid.